AvePoint Cloud Governance

 

Umów się na demo


Zwiększanie możliwości użytkowników usług Microsoft 365

Zwiększ możliwości użytkowników w zakresie korzystania z usług Microsoft 365

Przedstaw użytkownikom przejrzysty i personalizowany katalog usług platformy Microsoft 365. Poprowadź użytkowników dokładnie do tego, czego potrzebują, za pomocą prostych, osadzonych w kontekście biznesowym pytań i upewnij się, że zawsze używają odpowiednich narzędzi do pracy.

Funkcje AvePoint Cloud Governance

Katalogi usług

Dostarczaj użytkownikom szeroki zakres zarządzanych usług za pomocą listy łatwych do zrozumienia opcji.

Kwestionariusze

Zapewnij zrównoważoną adopcję i upewnij się, że użycie usług jest dokładnie skatalogowane, prowadząc użytkowników do właściwych miejsc.

Zautomatyzowane egzekwowanie zasad

Zapewnia, że działania użytkowników nie będą naruszać zasad dotyczących zawartości i bezpieczeństwa poprzez automatyczne wycofywanie niepożądanych zmian w konfiguracji usług Microsoft 365.

Zatwierdzenia warunkowe

Umożliwia natychmiastowe dostarczanie usług lub pozwala organizacjom na wdrażanie wieloetapowych procesów akceptacji dla żądań usług.

Procesy odnawiania i ponownej certyfikacji

Upewnij się, że wszystkie istotne atrybuty związane z zarządzaniem obszarami roboczymi są aktualne, w tym kontekst, członkowie i właściciele obszarów roboczych Microsoft 365.

Zautomatyzowana archiwizacja i usuwanie

Umożliwia organizacjom automatyzację i rejestrowanie procesów usuwania przestrzeni roboczych oraz zapewnia procesy przedłużające ich żywotność w razie potrzeby.