Współpraca w miejscu pracy

Współpracuj na w pełni zarządzanych przestrzeniach roboczych z zaimplementowanym automatycznym cyklem życia i zarządzaniem uprawnieniami.

Skontaktuj się z nami
Współpraca

Sprzyjaj i zwiększaj poziom płynnej współpracy w Twojej organizacji poprzez starannie zaprojektowane miejsce pracy dostosowane do precyzyjnych potrzeb Twoich pracowników. Nasz katalog usług samodzielnych zapewnia, że te przestrzenie robocze są nie tylko dostarczane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami od pierwszego dnia, ale także ewoluują wraz z dojrzewaniem wymagań technicznych, konsekwentnie wyposażając Twoje zespoły w niezbędne narzędzia do skutecznej współpracy.

Doświadcz mocy dobrze dopasowanych przestrzeni roboczych, które dostosowują się do ewoluujących potrzeb, promując produktywność i ułatwiając efektywną współpracę międzyfunkcyjną.

Dopasowane miejsca pracy

Wykorzystując narzędzia natywne w platformie Microsoft 365, w tym SharePoint Online, Teams, Viva Engage i inne aplikacje, przestrzenie do współpracy są starannie projektowane, aby spełniać konkretne wymagania różnych jednostek biznesowych. Stworzone środowisko sprzyja skutecznej współpracy w organizacji, a także z podmiotami zewnętrznymi, przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu polityki bezpieczeństwa i zgodności.

Skontaktuj się z nami
Dopasowane miejsca pracy

Katalog usług samodzielnych

Rozszerzenie ustanowionych przestrzeni jest ułatwione dzięki obszernemu katalogowi usług dla cyfrowego miejsca pracy, a wykorzystanie tych usług inicjuje zautomatyzowany proces tworzenia lub zarządzania przestrzeniami.

To upoważnia pracowników do samodzielnego reagowania na pojawiające się potrzeby biznesowe bez naruszania wewnętrznych przepisów IT.

Skontaktuj się z nami
Katalog usług samodzielnych

Proces zatwierdzania

Aby utrzymać zarządzanie i kontrolę, wszystkie działania podejmowane przez pracowników mogą podlegać wieloetapowemu procesowi zatwierdzania, który dynamicznie kieruje zadania do wyznaczonych osób wskazanych w systemie. Po zatwierdzeniu, zaakceptowany proces jest automatycznie wykonany, eliminując potrzebę interwencji administratora.

Skontaktuj się z nami
Proces zatwierdzania

Efektywność poprzez automatyzację Miejsca Pracy

Zapewnij płynne egzekwowanie polityki, jednocześnie uwalniając swój zespół operacyjny od czasochłonnych zadań manualnych. Nasze zaawansowane rozwiązanie automatyzuje kluczowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie w SharePoint Online, Microsoft Teams oraz w innych usługach platformy Microsoft 365.

Powierzając te codzienne obowiązki naszemu systemowi, Twój zespół IT może poświęcić swoje wysiłki na wydobycie maksymalnej wartości z inwestycji w Microsoft 365, prowadzenie innowacji i realizację strategicznych inicjatyw.

Skontaktuj się z nami
Efektywność poprzez automatyzację miejsca pracy

Bieżące zarządzanie Miejscem Pracy

Wprowadź innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia staranne nadzorowanie i płynne zarządzanie miejscami pracy poprzez wykorzystanie cyklicznych przeglądów właścicielskich. Ułatw proces przeglądu dla właścicieli treści, zapewniając dostęp do ustandaryzowanego procesu przeglądu. Doświadcz wygody automatycznego systemu generowania „zadań odnowienia”, umożliwiającego efektywne ponowne certyfikowanie dostępu użytkowników, w tym użytkowników zewnętrznych, uprawnień i ról.

Możesz być pewien, że właściciele danych i administratorzy będą stale posiadać aktualny inwentarz swoich zasobów, wraz ze szczegółowymi informacjami o ich celu, własności i dacie ostatniej weryfikacji. Przyjmij moc starannie zaprojektowanego ramowego programu zarządzania Microsoft Teams, gwarantującego optymalną efektywność organizacyjną i zarządczą.

Skontaktuj się z nami
Bieżące zarządzanie miejscem pracy