Portale Intranetowe SharePoint

SharePoint Online i Microsoft Teams

Usprawnij swoją firmę za pomocą spersonalizowanych portali SharePoint Online i Microsoft Teams, zapewniając bezpieczną komunikację i współpracę dzięki odpowiedniej strukturze zarządzania i zabezpieczeń

Skontaktuj się z nami
kluczowe usługi cyfrowego miejsca pracy

Specjalizujemy się w budowaniu i rozwijaniu portali SharePoint Online i Microsoft Teams dostosowanych do konkretnych potrzeb firm, stawiając na efektywną komunikację i współpracę. Wykorzystujemy solidną strukturę zarządzania i zabezpieczeń, aby te portale zapewniały pracownikom bezpieczną platformę do dzielenia się informacjami i współpracy nad plikami, ostatecznie tworząc niezawodne źródło prawdy.

Portale SharePoint Online z Microsoft 365

Nasze bogate doświadczenie w projektowaniu portali SharePoint Online pozwala nam tworzyć atrakcyjne wizualnie i unikalne portale dla organizacji. Opanowaliśmy sztukę w realizacji projektów, które kiedyś uważano za nieosiągalne.

Siła naszego rozwiązania tkwi w jego kompleksowym charakterze. Wykorzystując strukturę rozwiązań Microsoft 365, pracownicy mają dostęp do szerokiego zakresu funkcji i możliwości. Nasze rozwiązanie skutecznie ogranicza typowe zagrożenia związane z SharePoint Online, takie jak wewnętrzne i zewnętrzne nadmierne udostępnianie, nadmierne powielanie plików, brak konwencji nazewniczych i nieodpowiednie zarządzanie cyklem życia.

Skontaktuj się z nami
interfejs użytkownika entagy360 - cyfrowej platformy pracy

Konfiguracja Microsoft 365

Dzięki korzystaniu z rozwiązań z rodziny Governance & Security firmy AvePoint, umożliwiamy firmom pełne wykorzystanie potencjału platformy Microsoft 365, skutecznie rozwiązując wyzwania i problemy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Nasze podejście umożliwia pracownikom wykonywanie procesów za pomocą specjalistycznych usług opublikowanych w samoobsługowym katalogu. Pozwala to zachować pełną kontrolę nad swoim środowiskiem, jednocześnie umożliwiając odpowiednią delegację odpowiedzialności.

Innymi słowy, pracownicy mają swobodę tworzenia i zarządzania przestrzeniami według swoich potrzeb, w tym nazwami, ustawieniami cyklu życia, ustawieniami udostępniania i członkostwem dla gości. Jednak zakres tych uprawnień jest określany przez kontekst firmy, wymagania departamentów i indywidualne role pracowników w organizacji.

Skontaktuj się z nami
Konfiguracja Microsoft 365