Usługi chmurowe Microsoft 365

Usprawnij wdrożenie Microsoft 365 dzięki naszym kompleksowym ewaluacjom i usługom konfiguracyjnym, zapewniając optymalizację zasobów i solidne zabezpieczenia

Skontaktuj się z nami
Usługi chmurowe

Dane – Microsoft 365

Jako specjaliści w zakresie Microsoft 365, oferujemy usługi obejmujące wszystkie aspekty tej platformy, w tym bezpieczeństwo i zgodność. Posiadamy bogatą wiedzę i różnorodne umiejętności, które pozwalają nam na dokładną ocenę aktualnego stanu wdrożenia Microsoft 365 w organizacjach. Dodatkowo, specjalizujemy się w tworzeniu strategii, które skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska, ochronie informacji, wzmocnieniu dostępu użytkownika, zabezpieczaniu aplikacji i nie tylko.

Skontaktuj się z nami
Dane

Usługi ewaluacji stanu usług Microsoft 365

Oferujemy usługi ewaluacji obecnego stanu poszczególnych usług Microsoft 365. Proces ten obejmuje dogłębną analizę środowiska, pozwalając nam na udzielenie rekomendacji i opracowanie planów działań na kolejne etapy. Obszary ewaluacji obejmują:

  • Bezpieczeństwo (pakiet M365 Defender)
  • Zgodność (Microsoft Purview)
  • Tożsamość (Microsoft Entra ID i Synchronizacja)
  • Zespoły (Konfiguracja, Spotkania, Połączenia, Aplikacje)
  • Microsoft Viva (kompletny pakiet)
  • Zarządzanie końcowymi punktami (Intune)
  • Windows 11
Skontaktuj się z nami
Usługi ewaluacji stanu usług Microsoft 365

Konfiguracja usług chmurowych Microsoft 365

Dysponując wszechstronnym zrozumieniem obecnego środowiska i głębokim zrozumieniem konkretnych celów, świadczymy usługi konfiguracyjne dostosowane do wymagań organizacji. Naszym celem jest zrealizowanie potrzeb organizacji, jednocześnie zapewniając optymalizację zasobów, bezproblemowy dostęp i solidne zabezpieczenia. Usługi konfiguracyjne obejmują proces współpracy, w tym konsultacje z zespołem administracyjnym klienta i, w razie potrzeby, tworzenie środowiska testowego do testowania i dokumentowania zmian konfiguracyjnych.

Przez cały proces priorytetyzujemy ciągłą współpracę z naszymi klientami, dbając o to, aby nasza praca była zgodna z ich celami i spełniała ich wymagania w sposób terminowy i efektywny.

Skontaktuj się z nami
Konfiguracja usług chmurowych Microsoft 365