Wspieranie kultury skupionej na bezpieczeństwie:
Cyfrowa transformacja firmy Skanska dzięki platformie Microsoft 365 Power Platform

Cyfrowa transformacja firmy Skanska dzięki platformie Microsoft 365 Power Platform

O Skanska

Skanska Commercial Development Unit w Europie Środkowo-Wschodniej to międzynarodowa firma budowlano-deweloperska z siedzibą w Szwecji. Jest piątą co do wielkości firmą budowlaną na świecie i słynie ze znaczących projektów na dużą skalę, takich jak siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Skanska Property to jedna z firm w grupie Skanska i innowacyjny deweloper ekologicznych, ponadczasowych biurowców, tworzących doskonałe środowisko dla rozwoju biznesu, zapewniających zdrowie i komfort dla użytkowników oraz doskonale wpisujących się w otaczającą miejską tkankę .

Wyzwanie

Jednostka biznesowa ds. rozwoju komercyjnego Skanska w Europie Środkowej i Wschodniej wykorzystuje wiedzę i przewidywanie, by kształtować sposób, w jaki ludzie mieszkają, pracują i się łączą. Wspólnie z klientami, partnerami i specjalistyczną wiedzą swojego zespołu tworzy innowacyjne i zrównoważone miejsca oraz rozwiązania, wspierające zdrowy tryb życia zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla Skanska na każdym etapie realizacji projektu. Firma zauważyła, że wiedza dotycząca zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest ograniczona do osób bezpośrednio zaangażowanych. Pojawiły się istotne problemy z dystrybucją informacji.

Aby usprawnić raportowanie incydentów i poprawić komunikację, zdecydowano się użyć aplikacji SharePoint. Jednak użytkownicy głównie związani z pracami budowlanymi napotkali trudności w odtworzeniu formatu raportu dotyczącego zdarzenia. Streszczenia były pisane w różnych stylach i brakowało im spójności. Wyraźnie zabrakło świadomości w zakresie funkcji tej technologii. W rezultacie proces zatwierdzania zgłoszeń incydentów był długi i skomplikowany.

Rozwiązanie

Skanska podjęła współpracę z IT-DEV, aby wykorzystać potencjał Office 365 i stworzyć kompleksowe rozwiązanie. Rozpoczęli od przeprowadzenia audytów, aby zrozumieć obecny proces raportowania incydentów.

Stworzone rozwiązanie opierało się na przyjaznym formularzu, który umożliwiał pracownikom pierwszej linii szybkie zgłaszanie incydentów w ciągu dnia pracy. Dane z formularza automatycznie przekształcano w raporty o ustandaryzowanej strukturze, kategoryzujące incydenty i podsumowujące ich genezę, wyniki oraz wnioski. To usprawniło proces raportowania, eliminując powtarzalne czynności.

Proces obejmował także wbudowaną zgodę na przestrzeganie zasad higieny pracy. Zgłoszenia były przekazywane bezpośrednio do odpowiedzialnego inspektora BHP. Zespoły Microsoft Teams ułatwiły komunikację z uczestnikami procesu zatwierdzania, wysyłając powiadomienia i przypomnienia, aby zapewnić płynny przepływ pracy.

Rezultat

Wdrożenie rozwiązania do raportowania incydentów i dzielenia się wiedzą przyniosło Skanska kilka korzyści.

Rozwiązanie znacząco poprawiło komfort pracy pracowników pierwszej linii, ułatwiając im gromadzenie danych dotyczących zdarzeń. Uproszczono proces raportowania i zautomatyzowano tworzenie artykułów, co skróciło czas i wysiłek kierowników obszarów, którzy teraz tylko przeglądali i zatwierdzali artykuły.

Firmie udało się także skutecznie zbudować w pełni funkcjonalną bazę wiedzy, która ułatwiła dzielenie się najlepszymi praktykami, przyczyniając się do bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników.

Inspirowana sukcesem pierwotnego projektu, Skanska rozszerzyła podobne rozwiązania na inne obszary, takie jak najlepsze praktyki na placach budowy oraz w dziale prawnym. To pokazało skalowalność i elastyczność rozwiązania.

Podróż Skanska z Office 365 ukazuje potęgę cyfrowej transformacji w doskonaleniu praktyk bezpieczeństwa, promowaniu dzielenia się wiedzą i napędzaniu zmian kulturowych w organizacji. Wykorzystując innowacyjne technologie i wzmacniając pozycję pracowników, Skanska znacząco się rozwinęła.