Podniesienie kontroli jakości i poprawa komunikacji:
Historia sukcesu Vision Express

Historia sukcesu Vision Express

O Vision Express

Vision Express to wyraźny lider w branży optycznej, z szerokim zasięgiem. Stanowi część Grupy GrandVision, która prowadzi ponad 7 000 sklepów w 40 krajach na świecie. Dzięki swojej znaczącej pozycji rynkowej firma utrzymuje wyjątkowe standardy jakości usług we wszystkich obszarach. W Polsce Vision Express posiada ponad 230 sklepów.

 

Wyzwanie

Vision Express z dumą podejmuje decyzje oparte na danych. Jednak przy wielu sklepach rozmieszczonych na terenie całej Polski, ręczne gromadzenie i zarządzanie danymi audytowymi (przy użyciu plików Excel i PDF) było czasochłonne i narażone na błędy. Firma Vision Express stanęła przed wyzwaniami związanymi z efektywnym gromadzeniem, organizacją i analizą danych pochodzących z jej punktów sprzedaży optycznych.

Poprawy wymagała również komunikacja pomiędzy centralą a sklepami. Aby zapewnić efektywność, konieczne było zwiększenie zaangażowania pracowników, współpracy i wymiany informacji.

Rozwiązanie

IT-Dev zaproponował stworzenie niestandardowej aplikacji o nazwie „STORE-CHECK”, aby rozwiązać problem gromadzenia danych w formie niezdigitalizowanej. Aplikacja została zbudowana na platformie Azure i dostarczyła pracownikom intuicyjny interfejs do cyfrowego wypełniania ankiet. Odpowiedzi były natychmiast rejestrowane w scentralizowanej bazie danych, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji i minimalizując ryzyko błędów.

Dodatkowo aplikacja pozwalała na przesyłanie zdjęć, zwiększając szczegółowość dokumentacji. System automatycznie przydzielał rekomendacje konkretnym sklepom i wysyłał przypomnienia o nadchodzących działaniach naprawczych. Co więcej, aplikacja była zintegrowana z firmowym intranetem, umożliwiając dostęp za pomocą jednego kliknięcia.

IT-Dev zastosowało technologie Microsoft w celu usprawnienia komunikacji i zaangażowania pracowników. Wprowadzili narzędzia do współpracy, takie jak Microsoft Teams, które ułatwiły płynną komunikację pomiędzy centralą a sklepami. To umożliwiło udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym, wspólną pracę nad dokumentami oraz efektywne działanie zespołowe. Rozwiązanie obejmowało także funkcje angażujące pracowników, takie jak programy nagradzania pracowników i mechanizmy interaktywnej informacji zwrotnej, sprzyjające tworzeniu pozytywnego środowiska pracy.

Rezultat

Zmiany wprowadzone przez IT Dev umożliwiły Vision Express podejmowanie decyzji opartych na danych oraz ciągłe monitorowanie wzorców rozwoju, trendów i obszarów wymagających dodatkowej uwagi.

Proces kontroli stał się teraz bardziej przejrzysty i łatwiejszy w codziennej obsłudze. Wprowadzenie narzędzi cyfrowych do audytów sklepów przyczyniło się do redukcji czasu potrzebnego na te działania i eliminacji nadmiernego zużycia materiałów biurowych.

Integracja Microsoft Teams oraz innych narzędzi do współpracy usprawniła komunikację i wymianę informacji między centralą a sklepami. Pracownicy mogą teraz wspólnie pracować nad projektami, dzielić się najlepszymi praktykami i łatwo szukać pomocy.

Vision Express korzysta z usług IT-Dev od ponad 10 lat. Współpraca między obiema firmami odegrała kluczową rolę w napędzaniu transformacji cyfrowej w Vision Express oraz wykorzystaniu technologii do optymalizacji operacji, poprawy obsługi klienta i wsparcia przyszłego wzrostu.